Masterhead

Takk for at du besøker landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Trebruk

Trebruk kan halvere klimautslipp

Norsktreindustri 10. jun.: Å skifte materialbruken i bygninger til tre kan ha stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie. (mer…)

Prisbelønnet britisk arkitektkontor til Norge

Ingeniornytt 29. mai: Kontoret som er svært moderne arbeider hele tiden etter høy byggkvalitet og lave kostnader og har en fremragende trebruk, seier Aasmund Bunkholt i TreFokus. (mer…)

Bare ei trebru

Trenytt 4. mai: – Men største skylda, det har nå snekker’n, som laga stæga tå røtne bord, heter det i ei prøysenvise, og det er tydeligvis en nærliggende konklusjon for enkelte når det gjelder trebrukollapsen i Gudbrandsdalen også. (mer…)

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Økonomi – Magasinet Skog 3. mai: Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk. (mer…)

Ny Inn på tunet-gård i Vest-Agder

Bondelaget 29. apr.: Gården Lindland i Mandal ble nylig vist fram for mulige bidragsytere og brukere. I juni åpnes det også en familiepark på gården. I bygningene som er satt opp i forbindelse med satsingene er det utstrakt trebruk. (mer…)

Treet vinner Årets Trebyggeri 2015

Økonomi – Trefokus 18. apr.: Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg,… (mer…)

Treet ble Årets trebyggeri

Noen saker fra Trenytt, Nyteknikk, Treindustrien og Trefokus(2) 9. mar.: Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster og broer. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Moelven-prosjekt vant pris

  To saker fra H-A og Trefokus 8. mar.: Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster og broer. (mer…)

 • Senter for husdyrforsøk nominert til trebyggeripris

  Statsbygg 27. feb.: Prisen deles ut i samarbeid mellom bransjeorganisasjonene Treteknisk og TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. Kriteriene juryen legger vekt på er at trebruken skal være innovativ og spennende , at prosjektet skal holde høy… (mer…)

 • Tid for tre – også i Oslo?

  Arkitektur 3. feb.: Torsdag 21. januar arrangerte Tre og By en paneldebatt på Kulturhuset i Oslo med temaet urban trebruk. … Norsk byggebransje (illustrasjon) markerer seg for tiden med flere oppsiktsvekkende treprosjekter flere steder i landet, men Oslo henger etter. (mer…)

 • Trebyen Oslo?

  Arkitektnytt 19. jan.: Selstrøm Moe tror det er en større skepsis til urban trebruk i Oslo enn mange andre steder. (mer…)

 • Utlysning av bygdeuviklingsmidler – Søknadsfrist: 15.februar

  To artikler fra Enebakk Kommune 19. jan.: …herunder Inn på tunet og landbruksbasert reiseliv •Fornybar energi, klima- og miljøtilpasning •Omdømme, kompetanse og rekruttering •Skog- og trebruk •Urbant landbruk •Økologisk produksjon og forbruk. Også omtalt: Municipality (arkivfoto) (mer…)

 • Meld inn kandidater til prisen Årets Trebyggeri 2015!

  Treindustrien 12. jan.: Årets Trebyggeri 2015 kan deles ut til byggeri sluttført i 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk, som boliger, næringsbygg, landbruksbygg, broer, etc. (mer…)

 • Året som gikk – 2015 i Oslo og Akershus

  Skogselskapet 17. des. 2015: Treindustrien og medlem av strategigruppen Skog 22 – om Stangeskovene, fra skog og tømmer til trelast og byggevarer, fra Erik Toverud, Disponent i Stangeskovene AS – om kommunens satsing på trebruk og bioenergi i offentlige bygg,…… (mer…)

 • Årets trebyggeri 2014 – Pressemelding
  Lang artikkel fra Treteknisk 20. mar. : Almenningstråkket skulle være et referanseprosjekt når det kommer til trebruk .
 • Fem kandidater i finalen til Årets trebyggeri 2014
  Magasinet.Skog 4. mar. : 3. Almenningstråkket på Gran på Hadeland, som har hatt som ambisjon å være et referanseprosjekt for trebruk .
 • Grand finale Agder Wood
  29. okt. 2014 : Sammen med dyktige foredragsholdere kommer vi til å snakke om bærekraftig byggeri som passivhus og nullenergihus, trebruk , prosjektering, vise detaljløsninger, eksempler og mye mer.
 • Vi ser ikke mulighetene for bare trær
  Magasinet.Skog: Vi har en kjempetradisjon og kultur for trebruk i Norge som vi bør bygge videre på.
 • Vil ha mer prefabrikkert trearkitektur

  En artikkel fra Magasinet.Skog og en fra Arkitektnytt: – Det viktigste med denne konferansen er å skape en arena der vi kan synliggjøre de gode trearkitektoniske forbildene, dele erfaringer og bidra til økt forskning omkring trebruk i byggerier.
  (mer…)

google-336×280

Trebruk (Block5)

Slik kan vi bruke skogen mer

Politikk – Forskning 5. apr.: : Hvis Norge virkelig skal legge om til det grønne skiftet, må vi dyrke, bruke og bearbeide skogen mer. Her er treforskernes fire miljøvennlige punkter til mer trebruk. (mer…)

Bruk av trevirke står sterkt i Nordland

Kystskogbruket 21. mar.: På nettsida har vi siste åra hatt fleire oppslag om skog og trebruk i Nordland, – alt frå baderomsplater frå Arbor i Hattfjelldal, via Bankgata i Bodø sin idrettshall i massivtre til Frikk Harald Bjerkli fra Borg i Lofoten som har bygd… (mer…)

Årets Trebyggeri 2015 – TRE flotte byggeprosjekter er nominert

Trefokus 29. feb.: Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. (mer…)

Mer trebruk i nord

Trenytt 13. nov. 2015: Kommunene i Vest-Finnmark gjennomfører nå et såkalt tredriverprosjekt, der målet er at mer tømmer og produkter fra finnmarksskogen som foredles og selges lokalt. (mer…)

google-300x250b

Trebruk (Block6)
Trebruk

Fylkesmannen 9. mai omtaler trebruk: Presenterte idear om ny skogindustri på Vestlandet

Fylkesmannen 9. mai: Under eit inspirasjonsmøte om trebruk 20. april fekk skogbruket i Rogaland høyre om nyskapande planer for skog- og treindustri på Vestlandet. (mer…)

Trebruk

Dette bygget har 1476 sprinklerhoder

Vvsaktuelt 8. mar.: Selskapet Trebruk AS kom inn i bildet. (mer…)

Trebruk

Fylkesnytt fra Finnmark 2/2015

Regjeringen 11. nov. 2015: Kontaktperson: Anne Guttormsen, tlf 78 95 05 90. Satser på mer trebruk i Alta. … Finnmark er storforbruker av gjerdestolper til både reindrift (illustrasjon: Hurtigruten / Hurtigruten) og landbruk, men lite av dette leveres av lokale i dag. (mer…)

Trebruk

Utbyggermøte på Krona 16. oktober

Kongsberg Kommune 10. okt. 2015: Marked, miljø og rasjonell byggemetode. v/ Per Arild Aasheim, Trebruk 014 AS. … 13:00 Naturfare med fokus på kvikkleireproblematikk. v/ Kongsberg (arkivfoto: Mahlum) kommune. (mer…)

Trebruk

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2015

Regjeringen har en lengre artikkel 20. mai 2015: Strategiplanen er knyttet opp mot følgende satsingsområder trebruk – inklusive bioenergi infrastruktur skogproduksjon skogens øvrige samfunnsverdier. (mer…)

Trebruk

Fremtiden bygges i tre 23. juni 2015

HIB 9. jun. 2015: Har du interesse for trebruk i innemiljø er dette en konferanse for deg. … -Treets påvirkning på inneklima (illustrasjon: SweetCrisis) og helse, ny forskning. (mer…)

Trebruk

Konkrete resultat for Vest-Agder Skog- og trenæringsforum

Kystskogbruket 27. jun. 2015: Varestrømmen i verdikjedene knyta til skog- og trebruk i Vest-Agder kryssar grensa til Aust-Agder begge vegar, utredning av ei utviding av arbeidet for verdikjedene i skog- og trenæringa er difor ønskeleg. (mer…)

Trebruk

Ny miljøvennlig skole i tre

Aurskog-Holand Kommune har en lengre artikkel 18. mai 2015 : Det vil si at økt trebruk i form av byggematerialer vil gi økt binding av CO 2 i bygningens levetid, inntil trematerialet nedbrytes eller brukes som bioenergi. (mer…)

amazon-1